Om mig

Min (om)vej

Jeg er i øjeblikket på sidste del af den 5-årige uddannelse til jungiansk psykoterapeut og er dermed på et trin, hvor jeg som en del af uddannelsen tager klienter i forløb.   Information om uddannelsen kan du finde her.

Oprindeligt er jeg uddannet inden for naturvidenskab, men efter en periode som nyuddannet arbejdsløs, blev jeg omskolet til IT-området, da hele Danmark skulle lære at bruge IT.  Det var et godt skifte for mig. Jeg blev hurtigt optaget af at undervise og undre mig over, hvordan voksne tænker og lærer. Ikke mindst blev jeg optaget af, hvor forskelligt mennesker forstår og tolker sig selv og hinanden. Denne undren har været min drivkraft lige siden, og førte først til en erhvervspædagogisk lærereksamen og siden diplomuddannelse i  voksenuddannelse og uddannelsesplanlægning fra Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU).

IT-området blev skiftet ud til planlægning af efteruddannelse  for virksomheder og kommuner. Jeg har i mange år arbejdet med afklaring og kompetence-udvikling af mennesker i mange personligt udfordrende situationer, og dette sidste har ført til mit skifte til psykoterapeut. 

… en anden vej

I 2012 tog jeg springet og gik i gang med at læse  jungiansk psykoterapeut, fordi den stemmer overens med min erfaring fra egen terapi.
Når livet helt konkret udfordrer os, kan det opleves som en nødvendighed at få støtte til at komme videre. Terapi kan hjælpe os til at forstå og opløse fastlåste opfattelser og mønstre i os selv og i samspillet med vore omgivelser.

Kort om uddannelsen til jungiansk psykoterapeut

Uddannelsen til jungiansk psykoterapeut varer 5 år. Optagelseskravet er en videregående uddannelse samt at ansøgeren selv er i jungiansk terapi og motiverer sin begrundelse for at tage  uddannelsen. Når  grundeksamen er bestået efter to år, og den studerende selv har været i terapi i minimum 100 timer,  skal den studerende som en del af uddannelsen  tage klienter i terapi.
På anden del af uddannelsen fortsætter den teoretiske uddannelse og kandidaten skal have 400 timer med klienter inden man kan blive færdig.
Jeg er fortsat er under uddannelse og derfor er priserne reducerede.

Jeg er studiemedlem af Dansk Psykoterapeutforening og underlagt etiske regler fra foreningen samt Junginstituttets etiske regler:
Etikregler C.G. Junginstituttet
Etikregler Dansk Psykoterapeutforening

Læs mere om hvordan psykoterapien foregår her.

Mine kontaktoplysninger finder du her.