Om mig

Min (om)vej

Jeg er i træning til jungiansk psykoterapeut og tager klienter i forløb.

Jeg er uddannet tandlæge, men efter en periode som arbejdsløs, blev jeg omskolet til IT-området. Det var et godt skifte for mig. Jeg blev hurtigt optaget af at undervise og undre mig over, hvordan voksne tænker og lærer. Især blev jeg optaget af, hvor forskelligt mennesker forstår og tolker sig selv og hinanden. Denne undren har været min drivkraft lige siden, og førte først til en erhvervspædagogisk lærereksamen og siden eksamen i voksenuddannelse og uddannelsesplanlægning fra Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU).

For at bruge min viden og erfaring blev jeg konsulent til planlægning af efteruddannelse  for virksomheder og kommuner. Jeg har i mange år arbejdet med afklaring og kompetence-udvikling af mennesker i mange personligt udfordrende situationer, og dette sidste har ført til mit skifte til psykoterapeut. 

… en anden vej

I 2012 tog jeg springet og gik i gang med at læse  til jungiansk psykoterapeut, fordi jeg selv har erfaring med den jungianske terapi.
Når livet helt konkret udfordrer os, kan det opleves som en nødvendighed at få støtte til at komme videre. Terapi kan hjælpe os til at forstå og opløse fastlåste opfattelser og mønstre i os selv og i samspillet med vore omgivelser.

Læs mere om hvordan psykoterapien foregår her.

Mine kontaktoplysninger finder du her.