Terapi

Om jungiansk psykoterapi

Der findes forskellige former for psykoterapi. Jeg er uddannet inden for den jungianske psykologi, som hører til den psykodynamiske retning.
I denne terapiretning er der fokus på vekselvirkningen mellem en persons indre og ydre verden, hvor også det ubevidste i psyken spiller ind. Både positive og negative følelser, erindringer og fantasier har stor indflydelse på os og kan give mange forskellige psykiske symptomer, eller vi kan have svært ved at forstå hvordan vi selv eller vore omgivelser reagerer. Alt dette kommer bl.a. til udtryk i vore tanker, fantasier og drømme som kan være en kilde til at forstå hvad der foregår i psyken. 

Link til yderligere information om jungiansk psykoterapi finder du  ved at følge disse links:

Jungiansk psykoterapi hos mig

Symbolet på selvet i jungiansk psykologiSom regel foregår terapien én gang om ugen og afsluttes, når der ikke længere er behov for støtte til det indre arbejde. Vi tager udgangspunkt i samtale, men inddrager også dine drømme, fantasier og refleksioner. Kroppens signaler er ligeledes vigtige i det samlede billede, og her inddrager jeg efter behov erfaring og metoder fra mindfulness.

Hvert forløb har sin egen vej. Forståelse, indsigt, svar og løsninger bliver til i samarbejdet mellem dig og og mig. Tiden mellem hver time er den tid, hvor terapien arbejder videre i dig.

Da forholdet mellem klient og terapeut er vigtigt for et godt forløb slutter vi første time med en vurdering, hvor vi gensidigt beslutter, om vi skal fortsætte terapien.

Jeg har tavshedspligt og er som medlem af  Dansk Psykoterapeutforening og studerende ved C.G. Junginstituttet underlagt etikregler:
Etikregler C.G. Junginstituttet
Etikregler Dansk Psykoterapeutforening

Information om mig finder du her.
Vil du vide mere om psykoterapi, læs mere her.
Priser og hvordan du kontakter mig her.